top of page

Kræft er en krise, og en krise er et vendepunkt


Et foredrag om, hvordan du håndterer den krise som kræft er – hvad enten du er patient eller pårørende. Kræft er en sygdom, ikke en kamp som du enten vinder eller taber.

Med afsæt i stor erfaring og kærligt engagement giver Iben Seneca indsigt i, hvordan kræften ikke alene skal helbredes fysisk men også skal håndteres mentalt.

I bogen ”Coach din cancer” præsenterer Iben Seneca en unik tilgang til, hvordan du flytter fokus fra at holder dig i live, til at leve livet med alvorlig sygdom. Du skal ”coache din cancer” og foredraget giver dig indsigt i hvordan.

Målet er ikke at finde tilbage til dét liv, der var før kræften. Målet er derimod at give dig konkret inspiration og motivation til at finde vej til dit nye liv. At finde hjem til dig selv.

bottom of page