DEMENS, OMSORG & PLEJE / LIVSKVALITET

MAY BJERRE EIBY

Dagmarsmindes leder, sygeplejerske og iværksætter May Bjerre Eiby, holder ofte foredrag om sit arbejde med omsorgs-behandling af mennesker med svær demens.

Fra praksisnære foredrag baseret på samtaler med pårørende tilhørere til mere fagfilosofiske indlæg, skræddersyer May altid sit indhold, så det opfylder jeres ideer og ønsker. Alle foredrag vægter dialog og erfaringsdeling, så tilhørerne involveres.

May har holdt talrige oplæg i ind- og udland for pårørende, sundhedspersonale, forskere, politikere, iværksættere og plejehjemsbyggere. Foredragene er efterspurgte, så det er en god idé at booke i god tid.

May Bjerre Eiby, demends, dagmasrminde, omsorg, patienter, beboe, plejehjem, ledelse, pårørend, omsorg, behandling, projekt, iværksætter, sunhed,

FOREDRAG

May Bjerre Eiby, ældrepleje, demens, plejehjem, omsorg, ældre mennsker, ledese, medarbejder, dagmarsminde

Hvilke emner kan Mays foredrag berøre?

Gennem hverdagseksempler, cases og filosofiske perspektiver fortæller May levende og underholdende om arbejdet og resultaterne fra Dagmarsminde. May kombinerer gerne fra nedestående emner, så jeres foredrag berører det, I har behov for at få viden om.

OMSORGSOASEN DAGMARSMINDE

 

Flere års utilfredshed med sundhedsvæsenets behandling af mennesker med demens og personlige erfaringer, da hendes egen far blev syg af demens, motiverede hende til at rejse penge til at bygge plejehjemmet. Hun har selv været primus motor i al projektering vedr. byggeriet og i selve byggefasen. Hun arbejder nu som sygeplejerske og leder af plejehjemmet.

Flere års strabadser med at få drømmen til at lykkes har nu båret frugt. 

May Bjerre Eiby har formået at sætte demens på agendaen med sine egne markante holdninger til ældrepleje og demens, og ved bl.a. at have lykkes med slet ikke at benytte antipsykotisk- og beroligende medicin eller sovepiller til plejehjemmets beboere.

 

Beboerne på Dagmarsminde har vha. forskellige omsorgsmetoder genvundet vigtige færdigheder og fået det meget bedre, siden de flyttede ind. Resultaterne er opnået med samme økonomiske vilkår som i det offentlige.

 

May Bjerre Eiby ser først og fremmest sygeplejen som et kald, men er samtidig iværksætter, debattør og leder.

Livet som pårørende

• Om at leve med én, der lever med demens

• Om at slippe frygten og finde nærværet i en hverdag med demens

Omsorgsbehandling

• Om at leve godt med demens –og om filosofien bag Dagmarsminde

• Om at bruge omsorgsbegrebet som en enkel, anvendelig hverdagsmetode

• Om at mindske svær demens med omsorg

• Om klassisk sygepleje og hvorfor, den er så vigtig idag

Iværksætteri i sundhedssektoren

• Om arbejdet med at skabe Dagmarsminde

• Om at bryde grænser, normer - og innovere i sundhedsvæsenet

• Om at gøre innovation til et mindset i hverdagen

Ledelse og ressourcer

• Om at fordele sine ressourcer, så de skaber værdi for beboeren

• Om ejerskab blandt medarbejdere, når man går i en ny retning

• Om at udvikle medarbejdere, så de inspirerer hinanden, skaber nyt - og nedbringer sygefraværet

Indretning og byggeri

• Om at forbedre sin eksisterende plejehjemsindretning - også med et begrænset budget

• Om at planlægge og projektere nye plejehjemsbyggerier

• Om æstetik i omsorgen – og hvordan man skaber omsorg med indretning

• Om det fysiske rum mellem mennesker - og hvad der sker, når rummet omfavner beboeren

Afmedicinering

• Om at erstatte medicin med omsorg

• Om at nedtrappe psykofarmaka og andre medikamenter i praksis

• Om at fjerne bivirkninger

Referencer:

Ved et arrangement ” Sygepleje for alle ”på, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, var undervisere og sygeplejerskestuderende fra alle semestre samlet til spændende oplæg fra May Bjerre Eiby.

May formåede at synliggøre hvordan teoretisk omsorgstænkningen kan udmønte sig konkret på sit eget opførte plejehjem for mennesker med svær demens.

Hun inspirerede desuden de sygeplejerskestuderende til at markerer sig offentligt så de kan få en stemme og gøre en forskel i samfundet.

Uddannelsesleder Birgit Hedegaard Møller

”May har udfordret os på forståelsen af rum, og hvad der reelt set har betydning for plejeboligernes beboere. Med Mays viden har vi fået stof til eftertanke og en række konstruktive diskussioner om fremtidens hjem til ældre”.

Lars Bertelsen Chefkonsulent, cand.comm., Bygherreforeningen

”Et inspirerende foredrag, der gav ”stof til eftertanke”. (...) Debatten blandt tilhørerne, som bestod af både pårørende og personale fra plejesektoren, var tankevækkende”.

Lene Fabricius, Uddannelseskonsulent, Social og Sundhedsskolen, Esbjerg

 

“May Bjerre Eiby snakket entusiastisk, ekte og inderlig om god omsorg overfor våre eldre med en demenslidelse. (…) Gjennom sin formidling kan May åpne leger, pleiepersonells og pårørendes øyne, og bidra til en bedre omsorg for våre eldre med en demenslidelse. Hun anbefales på det varmeste.”

Målfrid J. Frahm Jensen, gjesteredaktør Kverulantkatedralen i Stavanger, Norge