ARBEJDSLIV / COACHING

ARNE NIELSSON

Arne Nielsson er ti-dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning og har siden 1996 arbejdet som professionel coach og foredragsholder for primært erhvervs- og idrætsfolk. Over emnet "Viljen til sejr" har han i 13 år holdt foredrag for mere end 150.000 mennesker.

 

Den tidligere topatlet og verdensmester i toerkano, Arne Nielsson, ved hvad personlig træning kan gøre for én. Som eliteidrætsudøver må man arbejde målrettet med sig selv. Men det samme bør man gøre som erhvervsmand m/k, partner og forælder hvis man vil opnå harmoni i tilværelsen. Kodeordene er begejstring, mental træning og coaching.

 

Arne Nielsson holder foredrag om coaching, personlig udvikling, teamwork og samarbejde.

Et foredrag med Arne Nielsson giver den enkelte redskaber til at angribe hverdagen på en ny og anderledes måde. Som foredragsholder formår Arne Nielsson at give deltagerne en oplevelse, der hurtigt kan tilpasses den enkelte – og det på en direkte og skarp måde ikke ret mange foredragsholdere formår.

Arne Nielsson1.JPG, vilje til sejr, arbejdsglæde, arbejdsliv, ledelse, medarbejder, virksomheder, rorer, idræt, coaching, fremtiden, energi, succes, resultater, foredrag

FOREDRAG

Arne Nielsson, viljen til sejr, arbejdsliv, kommunikation, coach, kreativitet

FORSKELLIGHED GØR STÆRK GENNEM COACHING

Sådan skabes et vinderteam gennem coaching.

 

Vi arbejder med begrebet coaching: At udvikle og udnytte de ressourcer og det potentiale, der findes hos den enkelte. Med udgangspunkt i de 4 persontypologier definerer og finder Arne Nielsson frem til, hvordan du er som person, hvad motiverer dig, hvad demotiverer dig, hvordan motiverer du andre og hvordan tackler du mennesker under stregen?

 

Vi gennemfører derefter en coaching-øvelse, hvor kommunikation og evnen til at løfte andre vil være forudsætninger for at opnå succes. Vi relaterer øvelsen over til coaching i dagligdagen og kommer ind på følgende begreber:

  • Fælles vinderkultur

  • Persontypologier

  • Hvad gør vi for, at den enkelte tør og vil bidrage til fælles succes?

  • Coaching som fælles værktøj, der sikrer, at alle løfter i flok efter devisen ”Én for alle, alle for én”

 

Desuden kommer Arne Nielsson ind på modellen "Over og under stregen" – for igen at minde alle om, hvor vigtigt det er at tænke og handle i mulighedernes verden og dermed skabe flere ”hænderne-over-hovedet” dage.

VILJEN TIL FREMTIDEN

 

I dette foredrag med Arne Nielsson får du inspiration, viden og værktøjer til, hvordan din arbejdsglæde kan udvikles med få og enkle modeller.

 

Job, familie og fritid hænger sammen.

Derfor har værdien af at skabe arbejdsglæde både indflydelse på din produktivitet, sygefravær og livsglæde.

Til foredraget lærer du at have "gode dage” på jobbet, så du får mere overskud til familie og fritid.

 

Foredraget tager udgangspunkt i de mekanismer, der styrer og påvirker den menneskelige adfærd. Arne Nielsson trækker paralleller fra idrættens verden, hvor dét at præstere under pres en specifik dag er forudsætningen for at være succesfuld.

 

I foredraget implementerer Arne begrebet "hænderne-over-hovedet-dage” – dage, hvor du kommer hjem fra jobbet med overskud og energi. Desuden får du indblik i, hvad der skaber disse dage, og hvordan vi hver især kan bidrage til at løfte en fælles kultur på arbejdspladsen. En kultur, hvor vi giver os tid til at definere den mest hensigtsmæssige adfærd med målet om, at flest mulige får overskud og energi.

Det er med til at øge dit selvværd. Og et højt selvværd skaber mere energi, større tolerance og mere kreativitet.

 

Det får du ud af foredraget:

  • Viden om hvordan du overlever i en verden, der konstant stiller større og større krav

  • Tips og råd til hvordan du sikrer harmoni mellem job, familie og fritid

  • Øget bevidsthed om hvordan du styrer og påvirker dig selv i forholdet til stress

  • Inspiration til hvordan du påvirker dig selv og andre til at få det bedste ud af dig selv og dine omgivelser

  • Redskaber til at få mere overskud i en travl hverdag.

VILJEN TIL SEJR

I dette foredrag sætter Arne Nielsson fokus på:

 

Træningstankegangen, hvor han drager paralleller fra idrættens verden over til din hverdag, så du ser værdien af, at kun gennem bevidst træning skaber du bedre resultater.

 

Coaching, og på hvordan du kan hjælpe dig selv og andre til at opnå bedre resultater og dermed større livskvalitet.

Den mentale udvikling og den indre dialog. Hvad er indre dialog, og hvordan kan vi styre den. Arne Nielsson viser, hvordan du kan motivere og styre dig selv og andre til at tænke positivt og være i mulighedernes verden.

 

Begrebet "Peak State of Mind”. Det at være parat - mentalt parat - når det gælder.

”Gode” dage – vi kalder dem hænderne-over-hovedet-dage

 

Arne Nielsson berører i sit foredrag samtidig emner som Janteloven, selvtillid og selvværd samt hvordan vi kan være bevidste om at skabe vores eget image. Endvidere gennemfører han nogle praktiske øvelser for yderligere at involvere og aktivere deltagerne.

 

Et foredrag med Arne Nielsson giver derfor den enkelte redskaber til at angribe hverdagen på en ny og anderledes måde. Som foredragsholder formår Arne Nielsson at give deltagerne en oplevelse, der hurtigt kan tilpasses den enkelte – og det på en direkte og skarp måde ikke ret mange foredragsholdere formår.

ARBEJDSGLÆDE OG BALANCE

 

Arne Nielsson giver i foredraget inspiration, viden og værktøjer til, hvordan arbejdsglæde kan udvikles med få og enkle modeller. Vi tror på, at job, familie og fritid hænger sammen, så værdien af at få skabt arbejdsglæde har både indflydelse på produktiviteten, sygefraværet og livsglæden. Har man en "god dag" på jobbet, er der mere overskud til familie og fritid.

 

Arne Nielsson vil i foredraget implementere begrebet "hænderne-over-hovedet-dage"-dage, hvor du kommer hjem fra jobbet med overskud og energi. Desuden kommer vi ind på, hvad der skaber disse dage, hvordan kan vi hver især bidrage til at løfte en fælles kultur på arbejdspladsen, hvor vi giver vi os tid til at definere den mest hensigtsmæssige adfærd for, at flest mulige får overskud og energi, som vi tror på kan være med til at øge den enkeltes selvværd. Vi ved, at et højt selvværd skaber mere energi, større tolerance og mere kreativitet.

 

Foredraget tager udgangspunkt i de mekanismer, der styrer og påvirker den menneskelige adfærd. Vi trækker paralleller fra idrættens verden, hvor det at præstere under pres en specifik dag, er forudsætningen for at være succesfuld.

 

Hvordan overlever vi en verden, der konstant stiller større og større krav?

Hvordan sikrer jeg harmoni mellem job, familie og fritid?

Hvordan skaber jeg bevidsthed om, hvordan jeg styrer og påvirker mig selv i forholdet til stress?

Hvordan påvirker jeg mig selv og andre til at få det bedste ud af sig selv og sine omgivelser?

Hvordan får jeg overskud til en travl hverdag?