ARBEJDSLIV / LEDELSE

ANDERS SENECA

Anders er direktør i Dogmekompagniet, foredragsholder og forfatter – og grundlæggende optaget af, hvordan man som leder skaber innovation i organisationer, der ikke er innovative. Anders Seneca sætter stor pris på at udfordre ro, regler og regneark – og har i en årerække været leder i den offentlige sektor – med humøret og håbet intakt.

andes seneca.jpg, ledelse, kerneopgaver, arbejdliv, kommner, offentlige, kerneværdie, arbejdsopgaer, workshop, foredrag, motivation

FOREDRAG

Anders Seneca.jpg

KEND DIN KERNEOPGAVE

​Kerneopgaven kender vi alle - eller gør vi? Har vi et fælles billede af, hvad vi sammen skal lykkes med?

 

Med en kend din kerneopgave-workshop får din arbejdsplads mulighed for at styrke den fælles forståelse af kerneopgaven - og dermed motivation og innovation i hverdagen.

 

Workshoppen giver konkret inspiration til, hvordan kerneopgaven kan forankres og forandres i en foranderlig hverdag. Det handler ikke om faglighed, men om hvad vi skal bruge fagligheden til?

 

Fremfor at tænke ud af boksen, kigger vi i denne workshop ind i boksen og fokuserer på den fælles kerneopgave. Det handler om fælles motivation og om nytænkning af professionalisme, kvalitet og trivsel på arbejdspladsen.

 

Workshoppen veksler mellem oplæg og refleksioner - og sigter mod at skabe inspiration til det videre arbejde med kerneopgaven på arbejdspladsen.

 

Workshoppen kan afvikles som enten 3 eller 6 timers forløb. Den 6 timers workshop giver mulighed for at der arbejdes med såvel definering som optimering af kerneopgaven - og tilvejebringer således et meget konkret afsæt for handling i egen hverdag.

 

Anders kan også bookes til workshops med en varighed fra 3. til 6. timer, som tilrettelægges ud fra arrangørs ønsker.

HVAD LEDER DU EFTER? - FIND DIG SELV SOM LEDER

Find dig selv som leder i det offentlige.

 

Lederen bruger al for meget energi på at lede medarbejdere, frem for at lede efter kunderne. Tilfredse medarbejdere må aldrig være målet, men er derimod midlet til at realisere målet. Det kræver imidlertid, at man som leder og medarbejder ved, hvad man er ansat til. Hvordan sætter man ord på kerneopgaven og bruger den som afsæt for ledelse – det giver foredraget klare bud på. Der tales ofte om lederskab. Med dette foredrag inspireres du til at nytænke ledelse og erstatte lederskab med lederskib. Blæst og modstand kan give fremdrift, hvis du formår at holde kursen og fokus rettet på det vigtigste, nemlig kerneopgaven. Foredraget vil motivere, inspirere og måske provokere til handling og ledelse, dér hvor det offentlige møder borgeren. Som offentlig leder er du konstant presset af høje forventninger og knappe ressourcer. Men hvad leder du efter?

 

Foredraget giver med glimt i øjet 10 konkrete ledetråde, der hjælper dig med at finde dig selv som leder:

 

Led efter borgeren, Find dig selv, Kend kerneopgaven, Kys krisen, Skrot lederskabet – gå om bord på lederskibet, Forløs ”forskelskraften”, Inviter til innovation, Kram kværulanten, Gør service til en oplevelse, Tilfredse medarbejdere er midlet, ikke målet!

 

Foredraget er baseret på bogen Hvad leder du efter?, der udkom på People's Press 26. april 2012

Anders Seneca 2.jpg

KERNEOPGAVEN - FRA FLOTTE ORD TIL HANDLING!

 

Ét er at kende kerneopgaven, noget helt andet er, hvordan vi reelt kommer fra de flotte ord til handling?

 

På mange arbejdspladser har der de seneste år været fokus på kerneopgaven - og hvad så?

 

Måske er kerneopgaven defineret, men hvad har effekten reelt været?

 

Kerneopgaven skal ikke alene defineres - den skal også operationaliseres og optimeres, hvis det fulde udbytte skal realiseres.

 

Kerneopgaven er ikke noget vi skriver, men derimod dét der sker i hverdagen.

 

Foredraget baserer sig på de sidste 7 års intense udviklingsprocesser med fokus på kerneopgaven - og stiller skarpt på, hvordan vi sikrer videre effekt af arbejdet med kerneopgaven.

 

Kerneopgaven er ikke noget vi endegyldigt bliver færdige med - men derimod en tematik vi løbende må udfordre og vitalisere, hvis succes skal skabes.

 

Kerneopgaven er en succesbeskrivelse og i dette foredrag er fokus på, hvordan vi sammen skaber succes med kerneopgaven i hverdagens praksis.

VI ER IKKE ANSAT TIL AT TRIVES

Et foredrag der med bid og smil på læben udfordrer måden vi tænker trivsel på arbejdspladsen.

 

Motivation er ikke noget vi får af lederen eller selv skal finde - motivation er derimod noget vi kan skabe sammen - foredraget viser hvordan.

 

Vi er ikke ansat til at trives. Trivsel er derimod en væsentlig forudsætning for at lykkes - men det kræver en fælles forståelse af, hvad vi skal lykkes med, sammen. Trivsel er ikke et mål, men derimod en ressource, mon vi er enige om, hvad vi skal bruge den til?

 

Et foredrag der skaber energi, eftertanke...og effekt på arbejdspladsen.

anders seneca 3.jpg

LØS DIN KERNEOPGAVE

Anders Seneca er i efteråret 2017 aktuel med ny bog og foredrag. Hvor budskabet tidligere var, at vi skulle kende vores kerneopgave, går dette foredrag skridtet videre og retter fokus på, hvordan kerneopgaven gøres til en succes i praksis.

 

Løser I reelt kerneopgaven på din arbejdsplads? Hvordan løser I den endnu bedre?

 

”Kend din kerneopgave” var budskabet i Anders Senecas bog og foredrag af samme navn. Det satte en ny dagsorden på mange arbejdspladser og slog kerneopgaven fast som et meningsfuldt begreb. Dette foredrag nytænker kerneopgaven. For det er ikke nok at kende kerneopgaven. Kerneopgaven skal løses!

Anders Seneca giver et effektfuldt bud på, hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan løse kerneopgaven. Ofte er kerneopgaven enten fraværende eller blot flotte ord. Hvis kerneopgaven skal give værdi, skal fokus flyttes fra hensigt til handling, fra pjece til praksis. Kerneopgaven skal ikke bare defineres, den skal operationaliseres og optimeres. Foredraget viser hvordan.

Vi skal ikke lave det samme, men vi skal lykkes med det samme. Foredraget giver inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads kan anvende kerneopgaven til fælles refleksion, motivation - og innovation.

 

Book foredraget nu, hvis du vil løse kerneopgaven endnu bedre!